Berättelser om Lofoten, Tisdag 11 september 2018, kl.19.00

Ingemar Jansson berättar och visar bilder om Lofoten.

Tisdag 11 september kl. 19.00

på Bygdegården naturligtvis!  Välkomna!

Arrangör: Sågtäktens Bygdegårdsföreningen i samverkan med ABF Hälsingekusten