Om byn Sågtäkten

Historik


Hur länge byn Sågtäkten varit befolkad vet vi inte med säkerhet. Men det står dock klart att redan 1672 köpte Ströms Bruks grundare Hans Behm flera hemman i trakten. Byn kallades då Klubben och så hette den ända fram till 1896. Bebyggelsen låg omkring den vackra Sågtäktsviken. Tidigare fanns det två sågverk i ån, därav byns namn.

Befolkning


Byn ligger på mark som tillhört Stamnäs och omkringliggande byar. Vid mitten av 1800-talet flyttade det in söner till familjer som inte kunde försörja alla hemmavid. De fick markområden vid havet och ägnade sig åt fiske. Från början var de s k strandfiskare som arrenderade delar av kusten. På sommarhalvåret bodde fiskarna på Bergön och då låg Sågtäkten nästan helt öde. I början av 1900-talet bodde det fiskare i 24 av gårdarna i byn. Nu finns det ingen aktiv yrkesfiskare kvar.

Foto: Johan Adlercreutz

Många fiskare hade andra inkomstkällor vid sidan av fisket. Flera var duktiga båtbyggare. Det fanns också ett tunnbinderi i byn för att tillverka de kärl som behövdes för förvar av fisken.


Byn hade en egen bryggare, eget bageri och kafé och egen skräddare, ja till och med en mindre diversehandel. I byn bodde det även slaktare, skomakare och smed. Anledningen till att byn hade så många småföretag var att man i början av 1900-talet inte fick köpa tomt och bygga för att starta eget företag i Strömsbruk, enligt beslut av dåvarande ägaren till Ströms Bruk.

Sedan 1980-talet har människor flyttat in från andra delar av landet eller från utlandet. I många fall har de tagit med sig sin yrkeskunskap eller hantverksskicklighet och bildat egna företag.