Arkiv 2022

Sagostund för vuxna, Tisdag 4 oktober 2022

Sagostund för vuxna i Sågtäktens Bygdegård!

Vilken förmån att tillsammans få uppleva det andrum, som läsandet ger!

Sågtäktens Bygdegårdsförening i samarbete med ABF Hälsingekusten, hälsade publiken varmt välkomna till ”Sagostund för vuxna” i Bygdegården. Det var höstens första arrangemang och Nöjeskommittén uttryckte sin glädje över, att så många hade kommit!

Elsie Bäcklund Sandberg inledde med att berätta om författaren till kvällens berättelse, Vilhelm Moberg född 1898 och avled 1973.

Kvällens berättelse ”Raskens efterleverska”, skrevs från början som en epilog till romanen ”Raskens” 1927. Men författaren själv lyfte ut den, eftersom han tyckte att den gjorde sig bättre som en fristående berättelse. Ett mycket klokt beslut, den står verkligen på egna ben.

Berättelsen resulterade i många intressanta samtal vid kaffet om fattigvården, som bytte namn till ålderdomshemmet, men som för ”Raskens efterleverska” var samma sak, fast att det bara bytt namn! Det imponerade inte på henne.

Samtalen fortsatte, situationen då och nu! När åldrandet kommer och man inte själv vill lämna det som varit tryggheten i så många år men andra vill att det blir så!

Innan kvällen var över, informerade Lena Liljedahl från Nöjeskommittén, om höstens program och välkomnade till detsamma. Ett varmt tack riktades till besökarna som kommit och lyssnat och återigen blir det så tydligt, det händer mycket där människor möts!

//Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg

Öppet Hus i Bergöns Kapell Torsdag 21 juli 2022

Historiens vingslag – allt bär en historia!

Åter fick vi uppleva historiens vingslag i Bergöns Kapell, när Sågtäktens Bygdegårdsförening i samarbete med ABF Hälsingekusten inbjöd till Öppet Hus, med information om Kapellets historia. Besökarna inbjöds med orden: ”Varmt Välkomna, ni är nu på kulturhistorisk mark!”

Så mycket historia det finns om och kring, detta lilla fina Fiskekapell! Elsie Bäcklund Sandberg berättade om att 2012 fastställdes kapellets ålder till 1636 genom dendroskronologiska undersökningar, alltså årsringsdateringar genom borrprover, som gjordes av timret i kapellet. Många har skrivit om att kapellet förmodligen var från 1400-talet, men nu vet vi att byggåret var 1636. Fascinerade är att en av stockarna hade 272 årsringar, vilket innebar att den tallen började växa på Bergön 1364! Av de sju kapellen i Hudiksvalls kommun är Bålsö, det äldsta, 1603-1604 och det yngsta är Olmen 1956.

Besökarna fick lyssna till hur Fiskerätten till Gävlefiskarna kom till slut, enligt Johan den III;s resolution år 1557. Detta efter många års protester från bönderna här omkring, som menade att det måste var de, som skulle har rätt till fisket och inte Yrkesfiskarna från Norrtälje trakten, enligt Fiskestadgan från 1450.

Kopior på de gamla handlingarna hittades 1926, i kapellet under altaret och är bevarat på Landsarkivet i Härnösand, genom Eva Björks försorg.

Elsie berättade om de aktiviteter som sker genom Församlingen i kapellet och genom Sågtäktens Bygdegårdsförening.

Kapellet är ett omtyckt kapell för vigslar och dop och Gästboken visar, att många med glädje besöker kapellet.

Även detta år, lyftes fram den fina boken om Fiskarkapellen i Gästrikland och Hälsingland som Lars Nylander, Daniel Olsson och Bo Ulfhielm skrev 2016.

Åter en eloge till Skogsvårdsstyrelsen för de fina vandringsleder de anlagt, där många genom promenaderna, upptäckt kapellet.

Det finns många fornlämningar på Bergön, bl. a flera rösegravar, som tyder på att det har funnits befolkning på Bergön redan under järnåldern. Ett högintressant fynd gjordes 1980, av Lisa och Sören Wallström från Sågtäkten. De hittade ett romerskt bronsmynt, daterad till Kejsare Neros tid 54-68 e Kristus och ansågs vid inlämnandet till Myntkabinettet i Stockholm, vara mycket unikt.

Efter avlutad information, serverades kaffe, våfflor och hembakt bröd i Kapellstugan.

Ett varmt tack till besökarna, med en önskan om en fortsatt Trevlig Sommar och välkommen tillbaka, till ett Kapell som vi vill vårda till allas vår glädje!

Stilla Sommarkväll vid Bergöns kapell Lördag 2 juli 2022

Vilken Sommarkväll det blev i Bergöns kapell!

Sågtäktens Bygdegårdsförening inbjöd till Stilla Sommarkväll med sång, musik och dikter, av och med Anna Häreskog och Elsie Bäcklund Sandberg. Det var det 15e året som vi hade förmånen att få inbjuda till detta arrangemang, i samarbete med ABF Hälsingekusten.

Vädret kunde inte bli bättre denna Stilla Sommarkväll! Elsie Bäcklund Sandberg hälsade Varmt Välkomna och glädjen var stor över att så många kommit och att vi fått möjligheten att träffas fysiskt igen, men givetvis är vi fortsatt rädda om varandra.

Stilla Sommarkväll är ett sammanhållet program. Anna sjöng många vackra sånger som hör sommaren till och Tilda Häreskog sjöng så fint med mamma Anna, den härliga ”Idas sommarvisa”. Anna och Elsie sjöng två sånger tillsammans och dikterna som framfördes mellan sångerna var skrivna av Elsie Bäcklund Sandberg.

Det blev en stund av stillhet och ro, ett andrum. Känslan som infann sig var påtaglig, förmånen att få uppleva gemenskapen i en tid när allt så vackert omkring oss.

Nöjeskommittén Sågtäktens Bygdegårdsförening framförde genom Lena Liljedahl ett varmt tack till de medverkande med överlämnande av blomstercheckar. Önskemål kom också på att Anna Häreskog åter skulle sjunga, ”Linblomman” av Kjell-Åke Eriksson. Publiken visade sin uppskattning med varma applåder till Annas sång och till arrangemanget.

Elsie framförde Annas och hennes tack till alla som kommit och stannade till vid, att tankarna under denna stund också varit hos dem, som inte får möjligheten att uppleva en Stilla Sommarkväll, utan en fruktansvärd situation, det som sker i Ukraina! Vi måste tro att det goda ska segra över det onda!

Alla tillönskades en Trevlig sommar och välkomnades tillbaka till Öppet Hus i kapellet med information om kapellets historia.

Så inbjöds till kaffe med hembakt bröd i Kapellstugan.

När alla återvänt hemåt och flaggan tagits ner så kom tankarna igen:, Ser vi allt det vackra vi har runt omkring oss och förstår vi hur bra vi har det? Vi har varandra, får mötas, glädjas och uppleva tillsammans, det är stort!

//Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg

Brödförsäljning i Bygdegården Lördag 18 juni 2022

Arbetsdagar på Bygdegården Torsdag 19 maj och framåt

Bygdegårdens utsida har tvättats, skrapats och målats och det har också räfsats runt omkring bygdegården. Våra hjältar som utfört detta arbete dag ut och dag in har arbetat dagtid alla dagar de kunde då vädret tillåtit det från 19 maj och framåt. Byggnadsställningar har lånats av Sturla Einarsson och Christer Engman. En skylift har också lånats för den sista sidan av bygdegården.

En önskad repris: ”Längtan efter ett brev!” Söndag 22 maj 2022

Elsie Bäcklund Sandberg tillsammans med Lisa Wallström

Det blev önskemål om en repris av berättarafton om – Längtan efter ett brev, Sågtäktens Bygdegård i samarbete med ABF Hälsingekusten.

Nöjeskommittén hälsade genom Elsie Bäcklund Sandberg varmt välkomna och ett särskilt välkommen till Lisa Wallström, som gjort det möjligt att få ta del av breven från familjen, till hennes far Andreas Öberg, som gjorde militärtjänstgöringen i Östersund, 1913-1914.

Lisa kontaktade Elsie för att höra om hon kunde göra något av breven.

Breven var skrivna med omsorg, kärlek och värme. De höll samman en familj, som inte var samlad.

Breven skrevs ned, med stor glädje, precis som de var skrivna med den tidens sätt att skriva, långa stycken, inte många punkter men skrivna med kärlek, omtanke men också med oro. Men det finns också hopp i breven och förtröstan på att allt skulle ordna sig.

En älskad och ihågkommen son och bror, var nu Beväringsmannen 54 Öberg vid 11 Kompaniet i Östersund.

Elsie uttryckte stor glädje över att hon fick möjligheten att framföra tack till Karl-Johan Öberg, bror till Lisa, för information och värdefulla förklaringar samt att han fick höra vad hon skrivit och hur hon tänkt lägga upp berättaraftonen. Vid det samtalet berättade Karl-Johan, att han minns att det fanns ett brev från Andreas i någon låda och det brevet hittades och är nu inskrivit i den lilla skriften, som Elsie har gjort.

Även denna gång, blev det en tillbakablick över hur det såg ut i Sågtäkten åren 1913-1914.

Därefter till breven, från familjen till Andreas, och brevet som Andreas skrev till sin älskade familj.

Men också tankar från en orolig mor, är han hungrig, fryser han där uppe i norr.

De beskriver oron över vädret som gör det omöjligt att lägga ut fiskeredskapen.

Ingen fångst, inga pengar att leva av!

Breven ger ännu mer insikt över en fiskares och hans familjs hårda liv.

Ett krävande liv, men det var tillsammans de delade, längtan, glädje och sorg,

Elsie tackade Lisa varmt med en blomma och tackade alla som kommit och gav några ord på vägen, -kasta inte gamla brev och annat värdefullt!  Det är kulturhistoria. Alla bär på en historia som är värd att berättas och bli lyssnad till.

Lena Liljeahl från Nöjeskommi

Lena Liljedahl från Nöjeskommittén ser det så värdefullt att fått en inledning av hur det såg ut i Sågtäkten vid den aktuella tiden, för att förstå situationen för familjen.

Ett varmt tack riktas till Lisa som möjliggjort allt detta!

Glädjen och insikterna är stora över, vad ett brev betyder. Någons berättelse nedpräntat, känslan av ett tummat brevpapper och kuvert, kontrasten till dagens mobiltelefon med sms.  Lena tänker tillbaka på sin pappa som låg inkallad under krigsåren, vad hon skulle vilja ha fått veta mer om hans situation där och hans tankar, om dem som väntade på honom där hemma.

Lena välkomnade till kommande aktiviteter och ett tack till alla och en önskan och en Trevlig Sommar!

//Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg

Musikcafé med Ströms Bruksorkester Onsdag 11 maj 2022

Ströms bruksorkester i Sågtäktens bygdegård

Ströms Bruksorkester kom med Våren till Sågtäktens Bygdegård!

Ströms Bruksorkester inledde kvällen med en marsch av Sam Rydberg: ”Vivu Esperanto”.

Därefter hälsade Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg, varmt Välkommen till Musikcafé som Bygdegårdsföreningen i samarbete med ABF Hälsingekusten inbjudit till! Ett särskilt välkommen till Ströms Bruksorkester som var kvällens medverkande. En fin känsla av deras närvaro, eftersom Strömsbruk firar 350 år!

Det var verkligen vår i luften, grönskan hade tagit fart ordentligt, efter vårregnet och lite solsken under dagen. Stämningen i salen var tydlig, vilken glädje att få mötas igen och få lyssna på Bruksorkstern under ledning av Kapellmästare Rolf Hedvall.

Det blev en bred repertoar av den härliga musiken och visst var det så, att det fanns en omedelbar känsla av att sjunga med i bland annat – ”Öppna ditt fönster”, av Sune Valdimir och – ”Strö lite rosor”, en marschvisa av Sven ”Helan” Helin.

Det blev nostalgi när orkestern spelade ”Fascination”, av F. D Marchetti.

Under fikat med kaffe och hembakt bröd såldes åror med fina vinster. Så fortsatte den musikaliska kvällen med flera kända melodier, vem minns inte ”Drömmen om Elin” och ”Jag vet ett litet hotell”?

Kvällen avslutades med att Lena Liljedahl från Nöjeskommittén, framförde en tydlig önskan om att orkestern skulle spela ytterligare ett musikstycke. Till allas glädje blev det ett stycke till, den härliga ”Allt detta och himlen där till”!

Lena framförde Nöjeskommitténs varma tack för den så härliga kvällen! En kväll som gjorde henne så glad! Hon mindes när hon som barn i det lilla brukssamhället, fick höra en bruksorkester spela! Och där stod hon i fin klänning och vita knästrumpor och hoppade av glädje med ballonger i händerna! Så det blev minnenas kväll!

Ett varmt tack riktades till alla som kommit och alla hälsades varmt välkomna tillbaka till kommande aktiviteter som Lena informerade om.

I sorlet när besökarna lämnade lokalen, hördes kommentarer som, – tänk vilken lycka det är för oss att få träffas, få vara tillsammans och att i gemenskap få lyssna till musik och spelglädje. Tänker på dem alla i Ukraina!

//Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg

Filmkväll Tisdag 3 maj 2022 Mr Hoppys hemlighet

Kvällens film var ”Mr Hoppys hemlighet”. Filmen är en romantisk komedi och en fantastisk historia. Mr Hoppy (Dustin Hoffman) bor granne i ett hyreshus med Mrs Silver (som spelas av Judi French). Han kan titta ned på Mrs Silvers balkong och de pratar över balkongräckena mest varje dag, träffas i hissen och blir mer och mer förtjusta i varandra. Så småningom får vi och Mrs Silver reda Mr Hoppys hemlighet. Det är en mycket fin film. Som vanligt tog vi paus efter halva filmen och fikade kaffe/te och smörgås. 

Musikcafé med ”Karuscha” Onsdag 27 april 2022

Vilken Musikkväll i Sågtäktens Bygdegård!

Sågtäktens Bygdegård var fullsatt när Bygdegårdsföreningen i samarbete med ABF Hälsingekusten inbjudit till Musikcafé med Karuscha – septetten som spelar klezmermusik och mycket mer.
Nöjeskommittén välkomnade varmt alla som kommit och till de medverkande och glädjen var stor att så många kommit! Tankarna går till alla de som inte kan i gemenskap få träffas, de som just ni får stå ut med det mest fasansfulla som sker, så nära oss!

Kapellmästare Lars Berglund och gruppen framförde den härliga musiken, där han mellan musikstyckena och sångerna, berättade för publiken om de olika stycken som spelades på många olika instrument och varifrån de kommer. Det var musik från bl.a. Ukraina och Polen. Det spelade också på instrument som är typiska för klezmermusiken. Det var längesedan vi bl. a fick lyssna till en cittra och balalajka, så fint!  Vi fick också lyssna till fina solosånger av Charliene Kiffer Goude.

Lars berättade också intressant om namnet Karuscha och dess betydelse. Alla känner till ordet som det där resårbandet i våra kläder som vi har haft och har, med olika bredd. Men Lars är tydlig på att gruppen Karuscha, vill stå för elasticiteten, alltså ”töjer på bandet”!

Det gick inte att ta miste på stämningen i lokalen, handfast klappande i händerna till låtarna och applåderna, men också den absoluta stillheten när musikstycket ”Än lever Ukraina” framfördes!
Den berörde oss alla, detta gick inte att ta miste på!

Efter kaffepaus med hembakt bröd och åror med fina vinster, fortsatte Karuscha att ge oss mer av det som berikar vår inre människa.

Lena Liljedahl från Nöjeskommittén framförde ett varmt tack till medverkande och till publiken och lyfte fram det stora, i att vi tillsammans, får ta del av musik och sång. Hur skulle det vara utan all den musik och sång som vi får uppleva? Visst kan vi lyssna ensamma, men det är när vi får lyssna tillsammans, som det blir den fina gemensamma upplevelsen! Och givetvis begärdes ytterligare ett musikstycke av gruppen, till publikens glädje!

Lena informerade vidare och välkomnade till de kommande aktiviteterna i Bygdegården under Våren och till aktiviteterna i Bergöns kapell under sommaren. Ett varmt tack till alla!

Vi bar med oss kvällens härliga musiken, stämningen och inte minst känslan, stillheten kring musikstycket ”Än lever Ukraina”!

//Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg

Temakväll ”Man ska vara rädd om sina fötter” Torsdag 21 april 2022

Fotvårdsspecialist Lena Jonsson i Sågtäktens bygdegård

Man ska vara rädd om fötter!

Detta var inledningen på den så intressanta och trevliga Temakväll, som Sågtäktens Bygdegårdsföreningen inbjudit till!

Lena Liljedahl från Nöjeskommittén hälsade alla varmt välkommen till en kväll om våra fötter! Tyvärr är vi oförsiktiga med våra fötter och hon påminde oss om att vi borde göra oftare som Cornelius sjöng, – Ta av dig skorna! Så riktades ett Varmt Välkommen till kvällens medverkande Fotvårdsspecialist Lena Jonsson, känd som Fot – Lena!

Lena inledde med att ge oss så många saker att stanna till och reflektera över. Detta att fötter kan vara stora problem för många. Fötter berör oss alla och vi fick insikter om att våra fötter förändras.

Så kom den reflekterande frågan? Vad är det vi går på? Svaret som vi inte tänker på, – det är 26 ben i foten, 33 leder 130 ledband, muskler och blodkärl och nerver.

Och fötter behandlar vi lite hur som helst! Har vi tänkt på vilken belastning våra fötter få stå ut med? Det gäller verkligen att ha skor som gör stöd åt foten. Ett är säkert menar Fot-Lena, att fungerar inte våra fötter så fungerar ingenting!

Så mycket vi fick veta under denna temakväll om våra fötter och vad vi måste tänka på för att ge våra fötter de bästa förutsättningar, att bära vår kropp. Lena gav en lysande jämförelse om våra fötter, med bilen! Vi är noga att kolla av däcken, byta om de inte är bra, frågan blir hur gör vi med våra skor?

Kvällen gav många ”sanningens ögonblick!” Många exempel gavs på problem och smärtor som har sin grund i att det är problem med fötterna.

Fot-Lena poängterade vikten med egenvård av våra fötter. Varje dag måste vi sköta våra fötter. Vikten av att lära känna sina fötter och vi måste komma ihåg att torka torrt mellan tårna, efter duschen och smörja fötterna!

Under fikat med hembakt, nyttig limpa och en kaka såldes åror med fina vinster, inte minst det vinster som Sjukhusapoteket i Hudiksvall hade skänkt, med välgörande fotvårdsprodukter och en mycket fin bok om vår hälsa! Detta uppskattades mycket!

Nöjeskommittén framförde ett stort tack till Fot-Lena för en så intressant, värdefull och trevlig kväll på alla sätt! Och ett varmt tack till alla och välkommen tillbaka, till kommande aktiviteter på Bygdegården!

Och visst blev det så när vi kom hem, efter denna givande kväll, att våra fötter blev lite extra ompysslade för vi minns allt det, som Fot-Lena gav oss!

/Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg

Påskmarknad Lördag 2 april 2022

Påskmarknad med sol och värme – vi behöver varandra mer än någonsin!

Solens strålar värmde, kyligt i luften men i Sågtäktens Bygdegård hade många utställare samlats både ute och inne, till den traditionella Påskmarknaden!

Glädjen var stor över att både nya och tidigare utställare fanns där, med allt det där som våra händer skapar och berikar på olika sätt!

Vi talar om kulturarv, glädje och gemenskap och att få mötas i en tid, som trots vårmånadens ljus ändå är så mörk! Så nära oss finns de som får uppleva det mest fasansfulla, en helt ofattbart situation i Ukraina. Oskyldiga människor, vuxna som barn utsätts för ett mänskligt lidande som inte går att ta in! Det behövs nya ord att beskriva det vansinne som pågår! Men vi måste tro att ljuset ska segra över mörkret! 

Vi får träffas i denna tid och insikten blir så stor över att vi har varandra, att vi får mötas och glädjas tillsammans, det är stort! Samtalen vid kaffebordet, ger den värdefulla gemenskapen efter att få tagit del av allt som utställarna har att erbjuda.

Vilken rikedom som är samlad en sådan här fin dag i Sågtäkten! Alla utställare välkomnades tillbaka och vår förhoppning är att när vi ses igen till en ny dag med utställare i höst, då får vi se och uppleva att ljuset finns där, fast att det har blivit höst!

Sågtäktens Bygdegårdsförening välkomnar till vårens och sommarens sammankomster med olika kommande arrangemang, med något som ska passa alla. Bygdegården, en plats för de många människorna, en mötesplats för alla!

/Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg

Filmkväll Tisdag 29 mars 2022The Lady in the van

Efter nästan två års paus pga. pandemin var det äntligen filmkväll igen i Bygdegården. Vi var 16 personer som tittade på ”The Lady in the van”. Huvudpersonen spelas av Maggie Smith, som många känner igen från t ex Downtown Abbey och Harry Potter. I den här filmen är hon också lysande som skådespelerska, hon bor i en van och är nästan som en uteliggare. Ju längre filmen går ju mer får man veta om hennes liv innan hon hamnade i den här vanen på den här gatan. De som bor längs gatan bryr sig om henne eller åtminstone vänjer sig vid att hon också bor där. Det är en mycket fin sevärd film. Som vanligt tog vi paus efter halva filmen och fikade kaffe/te och smörgås. 

Årsmöte för Sågtäktens Bygdegårdsförening tisdag 15 mars 2022

Årsmötesprotokollet finns att läsa här.

Sagostund för vuxna, onsdag den 9 mars 2022

Elsie Bäcklund Sandberg läser på bygdegården

Sagostund för vuxna – vi behöver varandra mer än någonsin!

Så blev det då möjligt att åter få mötas igen, till Sagostund för vuxna, i Sågtäktens Bygdegård i samarbete med ABF Hälsingekusten. Besökarna hälsades Varmt Välkomna och glädjen var stor att se alla igen!

Vi är i Vårmånaden mars, ljuset har kommit tillbaka, snödropparna har kommit upp i rabatten, men ändock är det så mörkt, i denna tid! Det som nu händer i Ukraina finns det inte ord för! Men vi måste tro, att ljuset ska segra över mörkret inleder Elsie Bäcklund Sandberg med. Vi måste tro att det blir ett stopp det fruktansvärda som drabbar alla oskyldiga, vuxna och barn! Det finns inte ord att beskriva det som händer, det behövs nya ord!

Men vi får träffas en stund i Bygdegården, där vi tillsammans får ta oss i in i bokens värld, stanna till en stund i gemenskap. Kvällens berättelse, ”Den långa kvinnans födelsedag”, är skriven av Pamela Jaskoviak och som finns i ”Noveller för världens Barn 2010”.

Elsie började med att berätta om författarinnan och vad hon tidigare skrivit innan hon läste berättelsen. Det blev en fin stund tillsammans i bokens värld.

Samvaron fortsatte med semlor och kaffe och med information om kommande aktiviteter på Bygdegården.

Det blev alldeles tydligt att samtalen vid borden, var efterlängtade. Alla satt kvar i gemenskapen, ett är säkert, vi behöver varandra både i glädje, sorg och oro. Det är tillsammans vi får kraften och styrkan och bokens värld, blir ett andrum för upplevelser av andras liv och erfarenheter. Det är dörrar som öppnas för minnen, drömmar för demokratin och för livet självt. Samtalen som uppstår efter läsandet är demokratins och drömmarnas livsnerv.

Ett varmt tack riktades till besökarna för denna gemensamma kväll och alla välkomnades varmt tillbaka! Vi bär med oss, var rädd om varandra och att ljuset måste segra över mörkret!

/ Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg