Arkiv 2019

Musikcafé med Hudiksvalls Spelmanslag, Tisdag 1 oktober 2019

En magisk kväll!

Det var en grå och regnig höstkväll men i Sågtäktens Bygdegård var det värme och spelglädje av stora mått! Hudiksvalls Spelmanslag med sin hedersgäst Anders Gill välkomnades åter mycket varmt till Musikcafé i Bygdegården. Kvällens tema var: Kustlåtar!

Åter fick vi uppleva en kväll där programmet var enastående, genomtänkt och genuint, allt hade planerats utifrån Sågtäkten med omnejd. Som publik är det stort att få uppleva detta! Ett program framarbetat av Spelmanslagets tre ledare: Per Helander, Leif Hallander och Urban Linderdahl.

Det blev musik från bl. a Rogsta, Gränsfors, Enånger och Hudiksvall. Musik också kopplade till Katarina Lundstedt som den stora traditionsbärararen som trallerska, när inte musikinstrument fanns.

Så intressant var också att vi fick veta den långa kedjan av musikens företrädare genom Anders Gill, mamma Göta Gill, Anders Erik Holmberg, Nils Östman Rogsta och ”Pusten ” Jonas Person-Wik född 1825. Tala om musikkedja!

Anders bjöd på två härliga musikstycken från sin fiol.

Efter fikat med gott hembakt bröd och åror blev det allsång och det var lätt att efter denna kväll, få sjunga bl a . ”Sjung och le!”

Kvällen avslutades med ytterligare musik av Spelmanslaget och visst blev det extra nummer.

Nöjeskommittén framförde ett varmt tack till en kväll som gett oss så mycket och ett varmt tack till publiken, med ett välkommande tillbaka till kommande aktiviteter.

Många tankar kommer efter en sådan här kväll, hur skulle våra liv vara och hur skulle vi människor må om det inte fanns musik och sång? Allt detta som berikar vår inre människa! Vi behöver allt detta och vi gläds och bär det med oss!
/Elsie Bäcklund Sandberg, Nöjeskommittén.

Filmkväll, Onsdag 25 september 2019

Den första filmen i höst var ”Green Book”. Filmen handlar om Tony Lip (Viggo Mortensen) som får i uppdrag att vara chaufför åt en pianist i världsklass när denne åker på turné i södern. Pianisten, Doktor Don Shirley, spelas av Mahershala Ali, som gör det så bra att han fick en Oscar för den rollen. Det är 1960-tal och Tony Lip, som inte verkat ha tänkt så mycket på rasism tidigare får uppleva hur orättvist det är att vara svart när han ser hur pianisten behandlas. Tony Lip och Doktor Don Shirley blir goda vänner. Det är en mycket fin film, baserad på en sann historia. Efter halva filmen tog vi paus med kaffe/te och smörgås.

Berättarkväll ”I Torgny Lindgrens fotspår” torsdag 19 september 2019

Ibland blir allt så verkligt!

Så kommer han in i Sågtäktens Bygdegård, Karl-Gunnar Karlsson, men det var som om det var Torgny Lindgren, den kände härlige författaren från Raggsjön, Norsjö i Västerbotten, som tyvärr avled 2017.

Och visst var det så, att Karl-Gunnar höll den där typiska hatten och pipan i sin hand!

Karl- Gunnar Karlsson välkomnades varmt tillsammans med publiken till, Berättarkväll med sång och musik –” I Torgny Lindgrens fotspår”.

Kvällen började med att Karl- Gunnar berättade om hur allt började för sin del med berättandet, det som han fått uppleva tillsammans med sin morfar. Vidare om hans önskan om att få samtala med Torgny Lindgren, för det fanns en längtan att få gestalta Torgny med hans dialekt och språk genom en monolog.

Torgny ringde upp Karl-Gunnar och gav sitt utomordentliga stöd till berättandet.

Vi som publik fick uppleva en storslagen monolog, ”Den femfingrade mandelpotatisen” ur boken ”Berättelserna”.

Allt var Torgny Lindgren genom Karl-Gunnar Karlsson!

Efter kaffe med god äppelkaka, så övergick programmet till sång med gitarr, omklädd och med cowboyhatt bjöds publiken på en härlig musikalisk blandning, varvat med ett fortsatt berättande, med mycket humor, upplevelser, minnen och drömmar.

Vi lämnade Bygdegården efter en härlig kväll med känslan av att, – var det ändå inte författaren själv, som var hos oss? Ja, ibland blir allt så verkligt!
/Elsie Bäcklund Sandberg, Nöjeskommittén.

Öppet Hus Bergöns Fiskekapell, torsdag 18 juli 2019

Historiens vingslag blir tydliga!

Under flera år har Sågtäktens Bygdegårdsförening i samarbete med ABF Hälsingekusten har under flera år inbjudit till Öppet hus i Bergöns Fiskekapell med information om Bergöns kapell och dess historia vid två tillfällen under dagen. Så skedde även denna sommar!

Besökarna fick genom informationen inblick i att de befinner sig på kulturhistorisk mark. Bergöns lilla fina kapell är inte det äldsta kapellet, men ett gammalt kapell. 2012 åldersbestämdes kapellet till år 1636, genom dendrokronologiska undersökningar, alltså årsringsdateringar genom borrprover i stockarna. En av stockarna som det borrades i hade 272 årsringar, vilket innebär att den tallen började växa på Bergön år 1364!

Intressant är att vi märker att fler och fler yngre personer, vill veta mer om kapellet och dess historia och vi berättar så gärna!

För Sågtäktens Bygdegårdsförening är det så naturligt att få berätta om allt detta, utifrån att de som fiskade och levde stor del av året på Bergön för just fisket, hade sitt fasta boende i Sågtäkten.

Hudiksvallsbygdens församling har tre gudstjänster under sommaren i kapellet och Sågtäktens Bygdegårdsförening, har två aktiviteter under sommaren. Vidare har även Juldagsmorgon anordnats av föreningen i det iskalla kapellet, men med Julkaffe i en varm kapellstuga efter den korta samvaron i kapellet.

I den så intressanta boken ”Fiskarkapell i Hälsingland och Gästrikland” av Lars Nylander, Daniel Olsson och Bo Ulfhielm finns mycket information kring de olika fiskekapellen.

I kapellets gästbok, kan vi se att det är så många som kommer för att endera återuppleva en händelse i kapellet eller för att få se, det som de har hört talas om. Många besökare kommer också från andra länder. Några söker sina rötter, vill så gärna veta.

Vi är mycket glada över det fina arbete som Skogsvårdsstyrelsen och berörda har gjort med gångstigar och information, som ger ett mervärde.

Kapellet är också en omtyckt plats för vigslar och dop.

Ett är säkert, vi behöver vår historia, vi vill vårda och värna den.

Vi bär med oss citatet i Hudiksvalls Nyheters Julnummer 1921- ”Måtte detta gamla kulturminnesmärke för kristen tro i Norden, allt framgent såsom tills nu få vara i fiskarnas omvårdnad och hägn.

Visst vill vårda vårt älskade lilla Fiskekapell!
/Elsie Bäcklund Sandberg, Nöjeskommittén.

Stilla sommarkväll i Bergöns kapell, söndag 30 juni 2019

För tolfte året i rad välkomnade Elsie Bäcklund Sandberg och Anna Häreskog till Stilla sommarkväll i Bergöns kapell. Ett arrangemang av Sågtäktens Bygdegårdsförening i samarbete med ABF Hälsingekusten.

Kapellet var fullsatt och Elsie inledde med att uttrycka glädje över att så många kommit och också glädjen över att just denna kväll, har ett skepp skänkts till kapellet av Christer Wallström och Lena Roos från Sågtäkten. Det vackra skeppet har namnet Regina.

Anna och Elsie bjöd på ett sammanhållet program med sång, musik och dikter. Anna stod för sången och några sånger sjöng de båda i stämmor. Dikterna var till huvuddelen Elsies egna dikter.

Efter avslutat program överlämnades blomstercheckar från Bygdegårdsföreningen och även choklad som tack från Maj-Anita och Berndt Person.

Önskemål kom om en sång till och de båda sjöng i stämmor ”Tänk att få vakna” (Morning has broken).

Ett varmt tack framfördes till publiken och välkomnades till Kapellstugan till kaffe med hembakt bröd och med en önskan om en trevlig sommar!
// Ingrid Rudh, Nöjeskommittén

Brödförsäljning, lördag 15 juni 2019

Återigen har bygdegårdens bagerskor och bagare bakat hällbröd och tunnbröd i bagarstugan. Bröd såldes i bygdegården mellan 14-16 på lördagen, så att de som ville kunde fylla på brödförråden lagom till midsommar.

Städkväll, tisdag 11 juni 2019

Det städades både utomhus och inomhus i bygdegården. De som hjälpte till bjöds på varmkorv och bröd, hembakta smörgåsar och kaffe/te.

Temamöte: Stroke vad hände sen? Tisdag 21 maj 2019

Ett temamöte som berörde!

Den inledande delen i temamötet var: Stroke mitt i livet med små barn. En situation som är så svårt att sätta sig in i!

Magnus Rosenqvist fem-barns pappa, är mycket tydlig när han säger, att han inte vill att det ska uppfattas som självömkan, när han beskriver det som hände för två år sedan.

Helt plötsligt kom stroken och från att ha varit en hjälpande person, kanske för mycket, så blev Magnus själv beroende av hjälp. Upplevelsen var stor över känslan, att vara ett problem!

Barnen som såg sin pappa ligga på köksgolvet och sedan i sjukhussängen, har haft mycket att bearbeta. Magnus berömmer barnen som vuxit mycket utifrån det som hänt och det ovärderliga stödet av sin fru.Magnus beskriver det jobbiga i att helt plötsligt inte kunna vara delaktig som tidigare i familjen, utan nu handlar det om att vara delaktig på ett annat sätt.

Rehabiliteringen har verkligen gett resultat och det finns en sådan kämpaglöd, när Magnus beskriver och uttrycker, att han fått ett nytt liv!Han säger detta med en styrka och en optimism, trots många problem av olika slag, som måste övervinnas. Det finns en övertygelse i Magnus berättelse, om att problemen kommer han att kunna hantera och klara av, även om det är kämpigt! Stödet från Rehab i Sandviken lyfts också fram som något mycket positivt och betydelsefullt.

Stefan Hedlund fortsatte föreläsningen med rubriken: Dolt handikapp- Hjärntrötthet. Frågor och kommentarer som- är du arbetsskygg eller lat? Detta är något som förkommer och allt beror på stor okunskap!

Stefan redovisar, vilka som kan drabbas och vilka sjukdomar som kan ge denna trötthet, som inte syns. Publiken får en genomgång av de vanliga symtomen, där Stefan berättar om sin egen situation, hur han har förändrats, vad som är de jobbiga situationerna och svårigheten att få omgivningen att förstå, det som inte syns!

Det finns ingen bot på hjärntrötthet. Det handlar om att efter en stroke, lära känna sig själv på nytt. Mycket viktigt att få mötas i gruppsamtal, vilket för Stefan varit till stor hjälp.

Vi som haft förmånen att lyssna till Stefan tidigare, vet att han brinner för att även de anhöriga ska få stöd och hjälp och kunskap! Här finns det otroligt mycket att göra.

-Hur går man vidare, när livet förändras på ett ögonblick? Här lyfts åter Sandvikens Rehab fram. Stefan har hittat naturen, stavgången och upptäckten av allt som han inte lagt märke till tidigare.

Också insikten om behovet av att vila, men också att få vara med och sprida kunskap, betyder väldigt mycket för honom. En strokeförening är nu bildad i Hälsingland och det är på Stefans initiativ och han är vald till ordförande för föreningen.

– Livet har blivit bättre, säger Stefan. Jag har hittat annat mer meningsfullt nu än tidigare! Detta med att få hjälpa andra genom Anhörigstöd och som volontär, men och också att jag lärt mig att säga nej!

Nöjeskommittén framför ett varmt tack till de båda föreläsarna, som gett så mycket av kunskap, insikter och situationer att reflektera över, efter detta temamöte. Och inte minst fått uppleva kraften, styrkan och optimismen, trots att allt som hänt och förändrat livet för de båda! Ett varmt tack till alla som kommit, med en önskan om en Glad Vår!
//Elsie Bäcklund Sandberg

Påskmarknad, Lördag 13 april 2019

Påskmarknad, glädje, gemenskap och kulturarv som förs vidare!

Det finns stunder som berikar och som skänker värme inombords! Det är bland annat de ögonblick när de unga vill föra traditioner, kulturarvet vidare! I bagarstugan fick vi uppleva just detta, vid Påskmarknaden i Sågtäktens Bygdegård med sol och en föraning om, att vårvärmen är på gång.

Snart 13 åriga Hilda Mickelmats från Järvsö var med från tidig morgon, för att vara oss behjälplig att baka de mjuka Tunnbrödet. Vilket intresse och vilken skicklighet att kavla brödet, lägga på spatel för att gräddas, borsta och paketera.

Att få uppleva detta engagemang var stort! Helt klart förstod vi som var i bagarstugan, att det inte var första gången som Hilda hanterade en kavel. En stolt farmor Inger var också med och bakade.

Många utställare, fanns både inne och utanför Bygdegården, med allt det enastående som händer har format. Allt det vackra stickade, det sydda, det snidade, det som formats i betong, deco page, det bakade, syltade, inläggningar, fisk i olika former m.m. behöver inga andra förklaringar, än sin egen existens.

Här finns det noggranna, här finns viljan och lusten. Allt det som skapas av händer är länkar i en tradition. Det talar till oss, ger oss perspektiv, stillar oss. Stämmer till eftertanke. Vi vill verkligen värna vårt kulturarv, vi vill ge utrymme, ge tid för allt detta.

Vi som arrangerat denna dag, kände värme inombords efter dagens slut, Hilda vi behöver dig, fortsätt föra vårt kulturarv vidare. Dagen gav äkta glädje av allt vi fick se och ta del av!

//Elsie Bäcklund Sandberg, Nöjeskommittén

Filmkväll, Torsdag 11 april 2019

Den sista filmen för den här filmsäsongen var ”Guernseys litteratur- och potatispajsskalssällskap”. Det är en feelgood-film som utspelar sig strax efter andra världskrigets slut. En författare besöker ön efter att ha hört talas om sällskapet och sedan fängslas hon av människorna där. Vi får genom hennes efterforskningar veta hur det var på Guernsey under andra världskriget och vad människorna i sällskapet upplevde, varför filmen och sällskapet heter den långa titeln kommer också fram redan i början av filmen. Efter halva filmen tog vi paus med kaffe/te och smörgås.

Temakväll med Polisen, Måndag 25 mars 2019

Temat för kvällen hette ”Hallå Polisen, hur är läget i Nordanstig?”
Kommunpolis Johannes Persson och Jan Olsson informerade om hur polisen arbetar i Nordanstigs kommun och hur Grannsamverkan fungerar.

Här kan du läsa vad HT skrev om temakvällen.

Filmkväll, Måndag 18 mars 2019

Den tredje filmen för i år i bygdegården var ”Moonrise Kingdom”. Det är en trevlig lite äventyrlig film med barn i huvudrollen. Det handlar om två barn som rymmer hemifrån respektive från en scoutläger. Alla scouterna letar efter dem. Lokalpolisen spelas av Bruce Willis. Scoutledaren av Edward Norton och pappan av Bill Murray. Så det är bra vuxna skådespelare och barnen är underbara. Det handlar en hel del om vänskap, en fin film och en fin historia. Efter en timmes filmtittande tog vi en paus med kaffe/te och smörgåsar.

Filmkväll, Tisdag 26 februari 2019

Den andra filmen som visades i bygdegården i år var ”The Station Agent”.
I den spelar bl.a. Peter Dinklage, (från Game of Thrones), Patricia Clarkson och Michelle Williams. Huvudpersonen Fin (eller Finbar) är en tågentusiast som helst vill vara för sig själv. Han tittar på tåg, läser om tåg och jobbar i en butik med modelljärnvägståg. Tyvärr dör butiksägaren och Fin blir då utan både jobb, bostad och en god vän. Men han ärver en tågstation på landet. Så han flyttar till sin tågstation och ser fram emot att få vara ifred där och njuta av tåg utanför huset. Men han får mot sin vilja nya vänner! Efter en timmes filmtittande tog vi en paus med kaffe/te och smörgåsar.

Sagostund för vuxna, Måndag 18 februari 2019

Elsie Bäcklund Sandberg läser

Sågtäktens Bygdegårdsförening i samarbete med ABF Hälsingekusten, inbjöd åter till Sagostund för vuxna.

Elsie Bäcklund Sandberg välkomnade varmt och började med att berätta om författaren, Viveca Lärn som skrivit novellen, ”Begagnade Ruth” ur boken ”Humoreller”.

Boken innehåller noveller med humor och skratt från radions P1 samlade av Gun Ekroth, utgiven av En bok för alla i samarbete med Sveriges Radio P1.

Efter Elsies läsning blev det kaffe med hembakta semlor och trevlig samvaro. Information lämnades om kommande aktiviteter.
/ Ingrid Rudh, Nöjeskommittén

Musikcafé med Trio me´Bumba, Tisdag 29 januari 2019

Vilken Nostalgiafton!

Sågtäktens Bygdegård var fullsatt, här fanns alla vi som väntade och längtade till en nostalgisk afton och vilken kväll det blev!

Trio me´Bumba mötte den här kvällen 60- och 70-talets svensktoppskung Carl-Erik Thörn och Adorena Thörn, Sveriges egen Barbara Streisand tillsammans med Rockfolkets Kalle Åmark!

Nöjeskommittén välkomnade varmt den stora publiken och alla medverkande!

Och visst blev det minnenas kväll av stora mått! Publiken sjöng med, för vi minns ju alla dessa underbara sånger som framfördes och Kalle Åmarks härliga rocklåtar.

Det blev den så minnesvärda och nostalgiska afton, som verkligen ger mersmak!

Och visst blev det extra nummer och ett varmt välkomnande tillbaka till Sågtäktens Bygdegård, en Bygdegård som vill vara en mötesplats för de många människorna!

Innan vi skildes åt, lämnades information om kommande aktiviteter som det välkomnades varmt till.

När vi i Nöjeskommittén diskat undan efter fikastunden med kaffe och hembakt bröd, fanns inombords en känsla av värme och också rikedom över förmånen att få uppleva minnen, tänka tillbaka på upplevelser kopplat till sången och musiken, sådant som berörde då men också nu! Det är stort!
/ Elsie Bäcklund Sandberg

Filmkväll, Torsdag 24 januari 2019

På årets första filmkväll visades ”Välkommen Mr. Chance” eller ”Being There” som den heter på engelska. Det är en underbar film från 1979. Peter Sellers spelar Mr Chance, som hela sitt liv varit trädgårdsmästare i ett hushåll och som när ägaren dör måste lämna sin trygga tillvaro. Han tas som tur var hand om av Eva Rand (Shirley MacLaine) och hennes sjuka man (Melvyn Douglas). I deras sällskap fortsätter Mr Chance att vara sig själv och lyckas charma alla inklusive presidenten (Jack Warden). En helt underbar historia, rolig, satirisk och lite tragisk. Efter halva timmen tog vi paus och åt kaffe/te och smörgåsar.