Arkiv 2020

Årsmöte den 5 februari 2020

Avgående ordförande avtackades.

Så möts vi för att stanna till inför det år som gått, summera det som har varit och gå in i nytt verksamhetsår med nya ambitioner!

Årsmötet inleddes med en stunds tystnad för att hedra en av föreningens medlemmar som lämnat oss, för alltid.

Bygdegårdsföreningen kan åter se tillbaka på ett framgångsrikt år på många olika sätt. Bred verksamhet och välbesökta arrangemang!

Ledstjärnan att Bygdegården ska vara en mötesplats för alla, ligger verkligen fast. Det ska finnas något som passar för alla besökare.

Vi ser med glädje att det även under det år som har gått, så kommer många personer också utanför byn, till de olika arrangemangen.

Det är glädjande för oss, att Nordanstigs Teaterförening ser vår Bygdegård, som en bra plats för teaterföreställningar!

Vi ser med spänning fram emot vad som kommer ur samtalen kring ”Framtiden i Sågtäkten”, som Nordanstigs kommun initierat. Inte minst, utifrån Utvecklingsgruppens medvetna arbete för att få se ett Seniorboende i byn! Det finns ett stort engagemang kring Framtidsfrågorna. Utvecklingsgruppen vill verkligen se mod och nytänkande från beslutsfattarna!

Vid årsmötet avtackades Sturla Einarsson varmt, för sina år som ordförande i föreningen och som nu meddelat att han inte stod till förfogande för omval. Sturla fick en vacker blomuppsättning som ett tack för sitt arbete och för gemenskapen i styrelsen. Sturla framförde sitt varma tack till årsmötet.

Till ny ordförande valdes Pär Westberg som välkomnades varmt med en önskan om ett varmt lycka till! Omval gjordes på de poster som skulle väljas. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Nu går vi vidare i arbetet med att fortsätta att verka för, att Bygdegården utvecklas ytterligare till  den levande mötesplatsen, i vårt vackra Sågtäkten- byn mellan hav och skog. //Elsie Bäcklund Sandberg

Temakväll ”Hitta guldkornen i tillvaron trots handikapp”, Onsdag 29 januari 2020

Temakväll som gladde och berörde

Kvällen var mörk, regnig och grå, men i Sågtäktens bygdegård fick vi uppleva det som berörde, värmde och berikade!

Birger Andersson från Bergsjö medverkade och välkomnades till ett temamöte i samarbete med ABF Hälsingekusten, kring vikten av att hitta guldkornen i tillvaron trots funktionsnedsättning, i Birgers fall en svår synskada.

Inledning på kvällen blev Birgers berättelse om hur han som barn och ung kunde se kyrkbacken, sjön, allt det vackra, men idag finns inte förmågan att se allt detta.

När synen försämrades kom naturligtvis frågan ”Vad kan jag göra?” Budskapet som Birger hade till sig själv var: ”Börja inte deppa! Nej, tänk positivt! ”

Något som återkommer väldigt ofta i Birgers berättelser är ordet glädje. Glädje att få hjälpa andra och att ge glädje till sig själv.

Sången, gemenskapen och stödet i Nordanstigs Manskör – ovärderligt! Någon i kören sade: ”Om du blir helt blind, då bär jag dig upp på scenen så att vi kan sjunga tillsammans!”

Vi som besökare vid temamötet, fick en mycket personlig berättelse om viljan att gå vidare, att söka kunskap och utbildning, utveckla det som det finns förutsättningar att kunna göra.

Vi fick också höra om hur samhället ställt upp, möjliggjort och stöttat viljan till att utvecklas och lära nytt.

När arbetet som elektriker var omöjligt att utföra på grund av synskadan, utbildade Birger sig först till massör. Sedan ville han gå vidare och använda sina kunskaper. Känsligheten i händerna har utvecklats – när ett sinne inte fungerar som tidigare utvecklats andra sinnen, det vet Birger.

Som en röd tråd i berättelserna är glädjen över att kunna hjälpa någon annan, genom att se hela människan.

Utbildningen till reflexolog, har gett stora möjligheter att hjälpa andra och att själv fått uppleva och se hur så många blivit hjälpta.

”Jag fyller dagarna med glädje på olika sätt”, säger Birger. ”Men visst finns det dagar som kan vara tunga, men då talar jag till mig själv och sjunger!” Birgers budskap till sig själv var tydligt: ”Ingen ska få nedvärdera mig!”

Lena Liljedal gav en reflexion över kvällen: ”Se kunskapen, jag är värdefull och värdesatt av andra. Vi bör alla titta i Livets spegel”, är Lenas budskap.

En trivsam samvaro fortsatte med kaffe och hembakt bröd och samtal kring det vi har fått tagit del av. Vi bär med oss glädjen, guldkornen från detta temamöte.
// Elsie Bäcklund Sandberg

Filmkväll ”The Post”, Torsdag 23 januari 2020

Kvällens film heter ”The Post”. Det är den sanna historien om hur två modiga människor (som spelas av Meryl Streep och Tom Hanks) utmanar världens mäktigaste man. Det utspelar sig 1971. Läckta dokument från CIA hade visat hur USA:s regering hade ljugit om Vietnamkriget för det amerikanska folket. Tidningen Washington Posts oerfarna ägare Katherine Graham ställs inför det svåra beslutet att antingen lyda presidenten eller avslöja sanningen och då äventyra sin tidnings och hela bolagets framtid.

Efter halva filmen tog vi paus och åt smörgåsar och drack kaffe/te och trevligt samspråk!