Styrelse, nöjeskommité

Styrelse enligt beslut föreningens årsmöte 2020-02-05

Pär Westberg, ordförande
Tel. 070-608 99 19 E-mail: par.westberg@gmail.com

Elsie Bäcklund Sandberg, sekreterare
Tel: 070-645 96 80 E-mail:ebsand@hotmail.com

Håkan Rudh, kassör
Tel: 070-615 69 05 E.mail: uthyrning@sagtakten.se

Anne-Sofie Åhlén, ledamot
Tel: 070-750 27 44 E-mail: webmaster@sagtakten.se

Karin Olsson, ledamot

Nöjeskommitté

Elsie Bäcklund Sandberg
Tel: 070-645 96 80 E-mail:ebsand@hotmail.com

Ingrid Rudh
Tel: 070-678 98 92 E-mail: lhrudh@hotmail.com

Monika Piepenstock

Lena Liljedal