Styrelse, nöjeskommité

Styrelse enligt beslut föreningens årsmöte 2020-02-05

Pär Westberg, ordförande
Tel. 070-608 99 19 E-mail: par.westberg@gmail.com

Elsie Bäcklund Sandberg, sekreterare
Tel: 0650 740216 E-mail:ebsand@hotmail.com

Håkan Rudh, kassör
Tel: 0650 740059 E.mail: uthyrning@sagtakten.se

Anne-Sofie Åhlén, ledamot
Tel: 070 7502744 eller 0650 14244 E-mail: webmaster@sagtakten.se

Thomas Öberg, ledamot
Tel: 0650 740146 E-mail: obergthomas71@hotmail.com

Nöjeskommitté

Elsie Bäcklund Sandberg
Tel: 0650 740216 E-mail:ebsand@hotmail.com

Ingrid Rudh
Tel: 0650 740059 E-mail: lhrudh@hotmail.com

Monika Piepenstock

Lena Liljedal
E-mail: lenaM.liljedahl@gmail.com