Arkiv 2021

Arbetsdag/städdag på bygdegården Lördag 21 augusti 2021

Det städades både inom- och utomhus på bygdegården inför efterlängtad och försiktig start av vår verksamhet nu i höst. Vi var ganska många som hjäptes åt (13-14 st.) och efter arbetet Efter arbetet är avslutat åt vi varmkorv med bröd, smörgås och kaffe och pratade en stund!

Öppet Hus Bergöns Kapell 29 juli 2021

Historiens vingslag – Fiskekapellets historia

Vi fick med glädje välkomna de besökare som ville ta del av det fina fiskekapellets historia till Öppet hus i Bergöns kapell! Ett arrangemang av Sågtäktens Bygdegårdsförening i samarbete med ABF Hälsingekusten.

Så underbart att få mötas igen, utifrån den situation som vi levt i under så lång tid. Givetvis möts vi med avstånd och det som fortsättningsvis gäller, ex vis antalet besökare i lokalen. Längtan har varit stor till det mänskliga mötet!

Det blev ett varmt välkomnade till alla besökare och till ungdomarna som blivit döpta i kapellet och nu får ta del av kapellets historia. Vid välkomnandet framkom tydligt glädjen över deltagandet. Informationen inleddes med orden: ”ni befinner er nu på kulturhistorisk mark!”

Bergöns kapell, som så många länge har trott var från 1400-1500 talet, men 2012 fick vi veta att byggnadsåret fastställts till år 1636. Kapellets byggnadsår kunde fastställas utifrån dendrokronologiska undersökningar genom borrprov i kapellet, som utfördes 2011.

Fascinerande var att en av stockarna hade 272 årsringar, vilket innebar att den tallen började växa på Bergön år 1364!

Vid informationstillfället berättades om kapellet som sådant, samt bl.a. om hur Gävlefiskarna 1557 fick överta fiskeprivilegiet från Norrtäljefiskarna. Detta var något som bönderna och fiskarna hade kämpat för länge.

Vidare berättades om de handlingar som år 1926 hittades i kapellet, bl. a avskrift av Johan 111:s resolution 1591 ang. fiskeprivilegiet samt ytterligare försäkran av Drottning Christina år 1650.

Enligt fornlämningar har det funnits befolkning på Bergön redan under järnåldern.

1980 gjordes Sören och Lisa Wallström, Sågtäkten, ett mycket högintressant fynd. De hittade ett romerskt bronsmynt daterat till Kejsar Neros tid 54-68 e Kristi födelse och var då enligt statens myntkabinett unikt i landet.

Besökarna fick också information om den verksamhet som både församlingen och Sågtäktens Bygdegårdsförening har i kapellet.

Avslutningsvis framfördes ett varmt tack för besöket och med ett välkommen tillbaka och med en önskan om en fortsatt Trevlig Sommar och att vara rädda om varandra!

Den gemensamma samvaron i kapellet avslutades med ett citat från Hudiksvalls Nyheters Julnummer 1921, som blev en sammanfattning på känslan för Bergöns Fiskekapell- ” Måtte detta gamla kulturminnesmärke för kristen tro i Norden allt framgent såsom tills nu få vara i fiskarnas omvårdnad och hägn”.

I Kapellstugan serverades våfflor och kaffe med hembakt bröd.
/ Elsie Bäcklund Sandberg, Nöjeskommittén

Sång, musik och dikter i Vårens tid på Youtube från 29 mars 2021!!!

Vi möter våren med sång, musik och dikter med och av Anna Häreskog och Elsie Bäcklund Sandberg.

Utifrån den situation vi nu lever i, så kan vi inte mötas fysiskt som vi gjort i så många år, men vi kan mötas på Youtube! Anna och Elsies program där Våren välkomnas är inspelat på Sågtäktens bygdegård och sänds från och med den 29 mars kl.10.00 på ABF Hälsingekustens youtube-kanal.

/Nöjeskommittén Sågtäktens Bygdegårdsförening genom Elsie Bäcklund Sandberg

Sagostund för vuxna finns på Youtube

Under hösten-vintern började ett nytt samarbete med ABF Hälsingekusten. Eftersom det inte gick att anordna träffar där Elsie Bäcklund Sandberg läser högt för vuxna fick Elsie läsa och det spelades in och lades ut på Youtube, på ABF Hälsingekustens egna youtubekanal.

Alla ”Sagostund för vuxna” finns samlade på ett ställe och ni kan lyssna på dem här. Nästa sagostund kommer att ha premiär 5 maj 2021 och kommer också läggas in på den sidan.

Där finns uppläsningar av:
Frieriet” ur Anita Salomonssons bok ”Skärvor av liv”,
Hemkomsten” ur samma bok som ovan av Anita Salomonsson ”Skärvor av liv”,
Var du lycklig farmor?” av Malou von Sivers,
Stulet nyår” av Agnes von Krusenstjerna ur boken ”Noveller för världens barn 2007” och
Krysantemerna”, en novell av John Steinbeck.

Årsmöte 16 mars 2021

Vi har genomfört ett annorlunda coronaanpassat årsmöte i Sågtäktens bygdegårdsförening den 16 mars 2021. Här kan du läsa årsmötesprotokollet.