Kallelse till Årsmöte Sågtäktens Bygdegårdsförening Tisdag den 16 mars kl.17.00 -20.00 i Sågtäktens Bygdegård

Årsmötet 2021, kommer att genomföras på ett annorlunda sätt, utifrån den pandemi som råder. Vi har att rätta oss och förhålla oss till de anvisningar som finns.

Följande gäller inför Årsmötet som inte blir ett traditionellt årsmöte:

  1. I Bygdegården finns på bordet alla handlingar som är aktuella.
  2. I lokalen finns styrelsen representerad.
  3. Närvarolista upprättas av styrelsens representant.
  4. Begränsat antal på 8 personer samtidigt får vistas i lokalen, där utrymme finns för genomläsning och kommentarer till de berörda punkterna.
  5. Om det finns avvikande synpunkter på de förslag till beslut som styrelsen har lagt fram, noteras de till den styrelseledamot som finns i lokalen.
  6. Om inga synpunkter lämnas, tolkar vi i styrelsen det som ett bifall till de förslag som finns, på till den aktuella punkten på dagordningen.         

 Protokoll kommer att skrivas utifrån det som framkommit.

Om det blir motförslag eller synpunkter på något av punkterna på dagordningen, så kommer dessa ärenden att behandlas vid ett senare möte, längre fram i vår. Förhoppningen är då, att vi kan träffas fysiskt!

Varmt Välkomna!

Var rädd om er och håll i och håll ut, det kommer en ljusare tid på alla sätt!

Varma Hälsningar

Styrelsen
Sågtäktens Bygdegårdsförening