Om Bygdegården

Om gården


Gården byggdes som bönhus 1895. Virket i stommen är timmer från olika sjöbodar. Tegel togs från tegelbruket i Gäddviken på Lingarö. 1897 stod bönhuset klart för invigning. Under åren 1915-1922 fungerade huset även som skollokal. Elektricitet drogs in 1917 när hela byn elektrifierades.

Medlemsantalet i församlingen minskade i mitten av 1900-talet och 1962 gick de kvarvarande medlemmarna över till Strömsbruks missionsförsamling. Huset stod oanvänt fram till 1973 när Svenska Missionsförbundet lät byborna i Sågtäkten ta över gården på villkor att de bl a tog på sig underhåll och ansvar för lokalen.

Den första aktiviteten i Bygdegården var en julmarknad 1974.

Allteftersom behovet av handikapphjälpmedel blev påtagligt, byggdes huset om med en handikapptoalett och en ramp så att rullstolsburna enkelt kan ta sig in i huset.


År 1991 färdigställde byborna en fristående bagarstuga. En bakugn murades upp på gammalt vis.