Filmkväll, 28 februari 2018 kl.19.00

Sågtäktens Bygdegårdsförening har en licens från Swedish Film, enligt vilken vi har rätt att visa filmer från ett antal producerande/distribuerande bolag.

Om du vill veta vilken film det blir, var god ta kontakt med någon av oss i styrelsen, titta på anslagstavlor i byn eller i din egen brevlåda (ifall du bor i Sågtäkten).