Bergöns kapell


Sedan gammalt har sågtäktsborna nära anknytning till Bergöns kapell. Under sommarhalvåret bodde och verkade Sågtäktens fiskare i Bergön. Fisket upphörde i slutet av 1960-talet och sedan dess har många fiskarstugor gått i arv och används nu som sommarstugor.

Bergöns kapell är ett av de sju kapell som ligger i Hudiksvalls kommun. Norrtäljefiskare byggde kapellet och många har trott att kapellet byggdes redan under 1400-talet. Men nu vet vi hur gammalt kapellet är för 2011 gjordes dendrokronologiska undersökningar, alltså årsringsdatering av borrprover. Därigenom kan man få fram exakt uppgift om virkets ålder och fastställa när kapellets uppförts. Nu vet vi att Bergöns kapell byggdes år 1636. Undersökningen visade också att en av stockarna i kapellet hade 272 årsringar, vilket innebär att tallen som virket tagits i från, började att växa på Bergön år 1364.

År 1557 fick Gävlefiskare privilegium att fiska strömming efter norrlandskusten. Gamla handlingar har hittats i kapellet undertecknade av Johan III 1591 och drottning Kristina år 1647 som ger försäkran om rätten till fisket.

Varför byggde man ett kapell här ute? – Man hade en stark tro och satte sin trygghet i den kristna tron. Man firade gudstjänst varje söndag. Den leddes av fiskarlagets ålderman utom vid ”Barsmäss” (Bartolomeus-mässan) den 24 augusti. Då kom prästen med kantor för att fira gudstjänst. Idag firas tre gudstjänster här varje sommar. Dessutom nyttjas kapellet till dop och vigsel. Nu sköts kapellet av sommarstugeägarna själva.

Under några dagar varje sommar serverar medlemmar i Sågtäktens Bygdegårdsförening kaffe med våfflor i kapellstugan. Samtidigt är kapellet öppet för visning och man berättar dess historia. Stilla sommarkväll är ytterligare en aktivitet, där tankar, sång och musik framförs av två sågtäktenbor. Se vidare i kalendern vilka aktiviteter som är aktuella.