Årsmötesprotokoll 2010

Sågtäktens bygdegårdsförening Årsmöte 15/2 2010

Närvarande: Thomas Öberg, Karl-Johan Öberg, Lisa Wallström, Kent Sandberg, Åsa Jonsson, Gunn Olsson, Inger Andersson, Sturla Einarsson, Ben Schmitz, Rose-Marie Phil, Torbjörn Pihl, Håkan Rudh, Ingrid Rudh, Mona Kanzler, Christer Engman, Kerstin Bergroth, Torgny Ljungberg, Britt-Inger Ljungberg Willing och Karin Olsson.

1. Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
2. Kallelse till mötet godkändes av mötesdeltagarna.
3. Dagordningen godkändes.
4. Britt-Inger Ljungberg Willing valdes till ordförande för kvällens möte.
5. Karin Olsson valdes till sekreterare för kvällens möte.
6. Till justeringsmän valdes Kent Sandberg och Thomas Öberg.
7. En tyst minut för att hedra Gärda Lönnberg, Maj-Britt Strömbom, Stuart Kimber och Hans Larsson som avlidit under året.
8. Föregående mötes protokoll godkändes.
9. Rapporter
a) Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp.
b) Kassarapport. Håkan Rudh redogjorde för föreningens räkenskaper. Mötet  gav styrelsen mandat att sälja de fondandelar föreningen har.
c) Revisorernas rapport. Mötet beviljade styrelsen full ansvarsfrihet på revisorernas rekommendation.
d) Nöjeskommittén rapporterade om ett rikligt utbud av aktiviteter (se nedan).
e) Hustomtarna rapporterade om många åtgärder, t ex nyinstallation av vattenberedare + flytt av den gamla till bagarstugan, målning av fasad och påfyllning av ved.
10. Tillägget till stadgarna godkändes av mötet. Därmed kan utomstående personer som är intresserade bli medlemmar.
11. Val
a) Mona Kanzler valdes till ordförande på två år.
b) Kerstin Bergroth valdes till sekreterare på två år.
c) Sturla Einarsson och Torgny Ljungberg valdes till revisorer på ett år vardera.
d) Christer Engman valdes till revisors suppleant på ett år.
e) Rose-Marie Pihl och Ingrid Rudh valdes till nöjeskommittén på två år vardera.
f) Tomas Öberg valdes till hustomte på ett år.
g) Karl-Johan Öberg valdes till vice hustomte på ett år.
h) Ben Schmitz och Sturla Einarsson valdes till valberedning.
12. Övriga frågor. De som inte bor kvar i byn vill veta vad som är på gång, den nya styrelsen ska bestämma hur det bäst kan ske.
13. Mötet avslutades.

Sekreterare Justeras

Karin Olsson Kent Sandberg Thomas Öberg

Sammanställning över aktiviteter vid Sågtäktens Bygdegård under 2009

Januari

10 jan. Julgröt med Julgransplundring kl. 16.00
27 jan” Vem är vem?” Gamla foton visas. kl. 19.00

Februari

7 februari Musikcafé med elever Bromangymnasiet
18 februari kl. 19.00 Sagostund för vuxna
25 februari kl.19.00 Musikcafé med Elise Svensson och Camilla L från Stocka

Mars

1 mars kl. 12.00-15.00 Semlor och kaffe
26 mars Passionsgudstjänst

April

10 april Påskbuffé
19 april Motionsbingo

Maj

21-22 maj kl. 12.00-16.00 anordnade Aqua-gruppen Konstcafé

Juni

Vecka 24 Bakning Hällbröd
15-16 juni kl. 11.00-15 00 Försäljning av hällbröd och mjukt bröd
27 juni Stilla Sommarkväll , sång, musik och tankar av och med Anna Häreskog och Elsie Bäcklund Sandberg i Bergöns kapell.

September

19 september kl. 17.00 Surströmmingsfest Underhållning av Urban och Gösta.
27 september Motionsbingo, start i Strömsbruk kl. 10.00-11.30. Målgång och kaffeservering i Sågtäktens Bygdegård.
30 september kl. 19.00 Musikcafé med PRO:s sånggrupp från Stocka, Ström och Harmånger

Oktober

7 oktober kl. 19.00 Sagostund för vuxna
(Tunnbrödbakning 2/10-9/10 inför Hantverksdagarna
10 – 11 oktober Hantverksdagar med tunnbrödsbakning
21 oktober kl. 19.00 Teaterföreställning – Göran Forsmark spelar sin succémonolog- ”Mannen från Gällivare”. Göran Forsmark känd från Jägarna, Hammarkullen, Lars Molins ;Tatuerade änkan, Kreuger, Prästen i Skärgårdsdoktorn, Populärmusik från Vittula m.m.

November

4 nov kl. 19.00 Filmkväll Naturfilm av Berndt Persson
18 nov kl.19.00 Sagostund för vuxna

December

1 dec. (tisdag) kl. 19.30 Adventscafé Nordanstigsmanskör
12 dec. kl. 16.00 Luciakaffe
20 december kl. 19.30 Stilla Julekväll

Januari 2010

Julgransplundring med Julgröt 9 januari kl. 15.00