Arkiv 2024

Temakväll ”Vad gör vi om något händer, sjukdom eller olycksfall?”, Måndag 19 februari 2024

Läkaren Anna Mueller gav besökarna en inspirerande föreläsning i Sågtäktens Bygdegård.

En folkbildande kväll av stora mått i Sågtäktens Bygdegård!

Sågtäktens Bygdegårdsförening i samarbete med ABF Hälsingekusten välkomnade till Temakväll med rubriken: ”-Vad gör vi om något händer, sjukdom eller olycksfall?” För kvällen stod, Läkaren Anna Mueller.
Vilken folkbildande kväll för oss!

Vi fick helhet och sammanhang! Detta med vikten att veta, varför man inte ska göra det ena eller andra, utan att veta säkert! Oftast har vi hört och lärt oss vad vi behöver göra eller inte göra när något händer, men inte varför man ska göra eller inte göra det, som vi lärt oss eller känner till!

Anna Muellers inspirerande föreläsning, gav så många insikter och tips! Så skönt med förklaringar till det nödvändiga, som ska göras eller inte göras i olika lägen! Vi fick insikter om förloppet av en förstahjälpen insats. Genomgång av de viktigaste livräddande åtgärderna. Vidare om olika tillstånd, som vi kan träffa på vid ett tillbud av olika slag, förgiftning, skador genom värme och skador genom kyla.

Anna Mueller gav oss så mycket kunskap och saker att tänka på!

Så var det ju detta, vad är bra att ha hemma och i bilen? Hur var det nu, har vi två varselvästar i bilen? Det var många sanningens ögonblick!

Vi behöver stanna till och tänka efter, vad som behövs om något händer och vad kan och ska jag göra eller inte göra, innan ambulansen kommer! Anna belyste också vikten av att behålla lugnet, i situation där hjälp behövs.

Efter kaffe med hembakt bröd, fortsatte Anna att ge oss både kunskap och tips, som behövs i en nödsituation.

Det blev också en sammanfattning av kvällen och Anna gav oss också ord på vägen:
•       Det bästa, förebygg skador eller sjukdom
•       Var lugn
•       Skydda dig själv
•       Checka läget, kontakt med patienten
•       Om nödvändigt och möjligt, dra patienten ur det farliga läget (Rauteck greppet)
•       Ring ambulans, har det hänt i hemmet ha viktigt information till hands ( medicinlista, allergier m.m.
•       Börja med första hjälpen till de och den som är allvarligt skadad.(livräddning)
•       Tänk på att barn och äldre har mindre tolerans till vätskeförlust och feber.

Lena Liljedahl framför Nöjeskommitténs varma tack till Anna, för en så inspirerande och viktig Temakväll!

Lena Liljedahl från Nöjeskommittén framförde ett Varmt tack till Anna för en så informativ och viktigt temakväll! Så mycket för oss att ta med oss och fundera över och få insikter om.
Det blev varma applåder till Anna!

Lena blev påmind om hennes erfarenheter i sitt arbete inom vården, detta att behålla lugnet och inse att göra, det man kan göra.

Det välkomnades också till kommande aktiviteter, nu närmast filmkväll och därefter en ny Temakväll.
Återigen, en så fin kväll, med betydelsen av helhet och sammanhang!
/ Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg

Årsmöte i Sågtäktens Bygdegårdsförening, Tisdag 13 februari 2024

Ordförande Per Westberg hälsar Karin Olsson varmt välkommen som ny i styrelsen,

Årsmöte – tillbakablick, men ett nytt år med nya möjligheter!

Så var det dags för medlemmarna i Sågtäktens Bygdegårdsförening att samlas till Årsmöte för att gå igenom förra årets verksamhet, reflektera men också för att tillsammans, fatta kloka beslut inför det nya verksamhetsåret!

Föreningens ordförande Pär Westberg, hälsade de närvarande varmt välkomna!
Genom Verksamhetsberättelsen gavs möjlighet att ta del av föreningens stora utbud av evenemang, under det år som varit, med många besökare!

Verksamhetsberättelsen gav också information om det arbete som gjorts i övrigt i Bygdegården och Bagarstugan.
Nödvändiga investeringar under året, som fortsätter.
Med glädje konstaterades att de sökta bidraget från Nordanstigs kommun beviljades, för att restaurera brokvisten till stora ingången samt nödvändig uppdatering av elinstallationerna i lokalen.

Verksamhetsberättelsen godkändes, likaså den ekonomiska berättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt revisorernas förslag.
Budgeten för 2024 antogs och medlemsavgiften beslutades förbli oförändrade under 2024.
Positiva erfarenheter lämnades om Bygdegårdsföreningen Facebooksida, kopplat till hemsidan, som används för att sprida evenemang. Positivt är att det är många delningar, alltså är det många som får information om våra aktiviteter.
Grannsamverkan Sågtäkten, fortsätter att arbetas med och enligt webbansvarig Anne-Sofie Åhlén, så är det många som tar del av aktuell information och av vår verksamhet, på både Facebook och hemsidan.

De ledamöter vars mandatperiod utgick, omvaldes till sina respektive uppdrag enligt valberedningens förslag.
Till ny styrelseledamot valdes Karin Olsson, efter Tomas Öberg, som inte stod till förfogande till omval i styrelsen, men blev omvald till ”Hustomte”.
Styrelsen består av ordf. Pär Westberg, kassör Håkan Rudh, sekr. Elsie Bäcklund Sandberg, ledamöter Anne-Sofie Åhlén och Karin Olsson.
Det målmedvetna arbetet i Utvecklingsgruppen fortsätter, för ett Seniorboende i byn!
Vidare fortsätter de tre Föreningarna i byn, arbetet för att få svar på de ställda frågorna kring, de redovisade förslaget om Kommunens Vägbelysningsstrategi.

Årsmötet avslutades med att ordförande framförde ett varmt tack för deltagandet, för bra samtal och visat intresse och inbjöd till kaffe och smörgåstårta.
Nu börjar ett nytt verksamhetsår med glädje, gemenskap och utmaningar. Ledstjärnan för vår Bygdegård är, en mötesplats för de många människorna

Styrelsen för Sågtäktens Bygdegårdsförening genom Elsie Bäcklund Sandberg

Kaffe och Semlor i Bygdegården, Söndag 11 februari 2024

Lena Liljedahl berättar semlornas historia i Sågtäktens Bygdegård

Semlor, kaffe och en så mysig stund i gemenskap!

Som vi har längtat till de underbara semlorna!

Visst är det så och glädjen var stor från Nöjeskommittén, när lilla salen på Bygdegården i Sågtäkten fylldes med besökare, som samlades för den här fikastunden! Vi tog in ett extra bord, så att alla kunde sitta tillsammans med lite extra värme från den lilla kaminen!

Lena Liljedahl från Nöjeskommittén, berättade för besökarna om bakgrunden till semlan.

Hur var det nu allt började och utvecklades? Vilket mjöl användes och vilka tillbehör fanns med från början? Det blir så tydligt, allt bär på en historia, värd att blir berättad och lyssnad till! Lena fick varma applåder, från besökarna.

En av de hembakade semlorna innan den blev uppäten.

Över en kopp kaffe och semla och med sorlet från samtalen blir allt så tydligt, mötet mellan människor, samtalet och gemenskapen, allt detta som berikar och berör!

Vi behöver varandra, det finns inga, de andra och vi, utan bara vi!  Detta behövs mer än någonsin i en värld fylld av oro!

Mötesplatserna, så viktigt att de finns, andrummet för samtal och gemenskap! Det är det som är vår ledstjärna i Bygdegården, att vara en mötesplats för de många människorna, där vi bjuder in till olika aktiviteter i samarbete med ABF Hälsingekusten!

Nu närmast en Temakväll, som vi välkomnar till!

Återigen så blir känslan så tydligt, det händer mycket där människor möts!
/ Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg

Filmkväll ”A Man Called Otto”, Tisdag 6 februari 2024

Vid årets första filmkväll visades ”A Man Called Otto”. Det är den amerikanska versionen av ”En man som heter Ove” och Tom Hanks spelar huvudrollen, som Rolf Lassgård spelar i den svenska versionen. Handlingen är i stort sett identisk med den svenska filmen och även från boken. Skillnaden är bara att den utspelar sig i ett amerikanskt bostadsområde. Det känns därför som en annan film än den svenska filmen. Tom Hanks gör som vanligt en fantastisk roll. Bland de andra rollerna blev jag särskilt förtjust i Marisol, Ottos nyinflyttade granne och hennes barn. Hennes man, Tommy, växer ju fler gånger man ser filmen. Helt underbar film!

Tom Hanks son, Truman Hanks, spelar Otto som ung och Tom Hanks fru, Rita Wilson är en av filmens producenter och är också med och sjunger ledmotivet väldigt vackert. Det var Rita Wilson som efter att ha sett ”En man som heter Ove” på bio sade till sin make att ”den här filmen borde vi göra en amerikansk version av och du ska spela Ove”. Jag är väldigt glad att hon kom på den idén för då fick vi se ytterligare en fantastisk version av boken. Jag kan inte bestämma mig vilken av versionerna som är bäst. När jag nyss sett den ena tycker jag den är bäst och när jag nyss sett den andra tycker jag den är bäst.

Efter halva filmen tog vi, som vanligt, paus och fikade.
/Anne-Sofie Åhlén, Filmkommittén

Musikcafé med Olle Hillström, Onsdag 24 januari 2024

Olle Hillström och Elsie Bäcklund Sandberg i Sågtäktens Bygdegård

Vilken härlig start på Vårens aktiviteter i Sågtäktens Bygdegård!

Nöjeskommittén genom Lena Liljedahl, hälsade Varmt Välkomna till årets första musikcafé!
Ett Varmt Välkommen till Olle Hillström som den här kvällen bjuder på både egna sånger, men också de dikter som han tonsatt som Elsie Bäcklund Sandberg har skrivit. Lena lyfter fram Olles stora engagemang med Gula Hjälmarna som skänker stora summor av sina intäkter, till Läkare utan gränser! Så stort och fint!

Lena Liljedahl från Nöjeskommittén hälsar välkommen!

Olle inleder kvällen med en resa från barndomen och till här och nu, i Sågtäktens Bygdegård.
Sångerna och det Olle berättar för oss, ger en så tydlig bild över vad som har varit och är viktigt, i Olles liv! Orden, sången och musiken!

Olle ger också en bild av drömmar som barn, som kan både förminskas och möjliggöras! Vikten av att få förverkliga sina drömmar! Skulle bli som Beatles, den första gitarren av sin pappa, men också hur avsaknaden av förståelse och respekt för sina drömmar som barn, kan förminska. Men så kom kraften att inse, att man kan och vill och just få möta de som ser och förstår, att ta vara på och låta allt få blomma!
Och visst blommar det!

Efter kaffepaus med hembakt bröd, tar Olle vid, för att berätta om mötet med Elsie och de samarbete som de bl a har haft i Äldre kulturgruppen. Vidare om hans intresse att få de dikter hon skrivit, för att kanske tonsätta dessa.

Det blev 9 tonsatta dikter, som Olle framförde och som också finns på en CD.
Det blev många applåder till den fina musiken som Olle har gjort.

Olle Hillström och Elsie Bäcklund Sandberg

Elsie framför sitt varma tack till Olle, och beskriver det stora i det Olle har skapat! Svårt att förstå!
Att få sina dikter tonsatt, fanns inte i hennes sinnevärld och har blivit något så enastående för henne!
Elsie framför också Nöjeskommitténs varma tack till Olle och till publiken, för denna kväll!

Och åter lyfter hon kulturens stora betydelse för oss människor, behovet av mötesplatser, allt som berikar vår inre människa! Tyvärr finns det de, som inte förstår eller ser denna betydelse och Elsie är tydlig: ”- Där okunskap råder, gror dumhet!” Vi ser nämligen nu alldeles tydligt, att Folkbildningsanslagen, som ska förverkliga att alla får möjlighet att vara med och bl. a få ta del av kulturen, studieförbundsverksamheten, dras ner! Det som förverkligar vår inre människa! Måtte insikterna och kunskapen komma! Det handlar om livskvalité, hela livet ut!

Alla välkomnades varmt till kommande aktiviteter, nu närmast, filmkväll, senare Semlor och kaffe och därefter en Temakväll. Det blev en kväll som värmde vårt inre!
/ Nöjeskommittén genom Elsie Bäcklund Sandberg