Arkiv 2020

Öppet Hus i Bergöns kapell, torsdag 9 juli 2020

Ett Fiskekapells historia!

För 11:e året i rad välkomnades till Öppet Hus i Bergöns kapell för att få ta del av det lilla Fiskekapellets historia. Ett arrangemang som Sågtäktens Bygdegårdsföreningen i samarbete med ABF Hälsingekusten inbjöd till. Givetvis med avstånd och det som gäller i dessa coronatider!

Så glädjande för oss att tidigare besökare återkommer för att lyssna igen, och så roligt med nya besökare som vill veta kapellets historia.! Vid välkomnandet framkom tydligt glädjen över deltagandet, där inledning var, – ni befinner er nu på kulturhistorisk mark! Så roligt också att få uppleva att barn och ungdomar deltog för att få höra om kapellet.

Bergöns kapell, som så många har trott var från 1400-1500 talet, men där vi för 8 år sedan fick veta att byggnadsåret blev fastställt till år 1636. Detta efter dendrokronologiska undersökningar efter utförda borrprover i kapellet. Utifrån dessa borrprov fick vi veta virkets ålder och därigenom kunde kapellets byggnadsår fastställas.

Fascinerande var att en av stockarna hade 272 årsringar, vilket innebar att den tallen började att växa på Bergön 1364!

Vid informationstillfället berättades om kapellet som sådant, samt bland annat om hur Gävlefiskarna så småningom fick överta fiskeprivilegiet, 1557 från Norrtäljefiskarna. Detta var något som bönderna och fiskarna hade kämpat för under många år.

Vidare om de handlingar som år 1926 hittades i kapellet, bl.a. avskrift av Johan III´s resolution 1591 angående fiskeprivilegiet samt ytterligare försäkran av Drottning Christina år 1650.

Fornlämningar på Bergön visar att det har det funnits befolkning på Bergön redan under järnåldern.

1980 gjordes ett mycket högintressant fynd av Sören och Lisa Wallström från Sågtäkten. De hittade ett romerskt bronsmynt daterat till Kejsar Neros tid 54-68 e Kristi födelse och var då enligt statens myntkabinett unikt i landet.

Besökarna fick också information om den verksamhet som både församlingen och Sågtäktens Bygdegårdsförening har i kapellet.

Det framfördes åter en eloge till Skogsvårdsstyrelsen för deras fina arbete med promenadstigar och information m.m. runt vårt fina kapell!

Avslutningsvis framfördes ett varmt tack för besöket och med ett välkommen tillbaka. Håll avstånd och var rädd om varandra och Trevlig sommar var medskicket.

Så avslutades Öppet Hus med ett citat från Hudiksvalls Nyheters Julnummer 1921, som blev en sammanfattning på känslan för Bergöns Fiskekapell ” Måtte detta gamla kulturminnesmärke för kristen tro i Norden allt framgent såsom tills nu få vara i fiskarnas omvårdnad och hägn”.

//Elsie Bäcklund Sandberg, Nöjeskommittén

Brödförsäljning utanför bygdegården Fredag 12 juni 2020

Inför midsommar sålde vi som vanligt hembakt mjukt tunnbröd och hembakt hällbröd vid bygdegården.

Brödförsäljning vid bygdegården Torsdag 2 april 2020

Vår påskmarknad blev ju tyvärr inställd. Det i bagarstugan hembakta mjuka tunnbrödet och hällbrödet, som skulle ha sålts på marknaden, såldes istället på kvällen den 2 april.

Musikcafé med Gula hjälmarna
Tisdag 10 mars 2020

Kvällen inleddes med en tillbakablick över hur Gula hjälmarna bildades. Intresset för mopeder, sång, musik, humor och kamratskap är grunden de står på. Gruppen har utökats. Med egna skrivna låtar turnerar gruppen för att roa oss och stödja Läkare utan Gränser.

Gula Hjälmarnas uppträdande avslutades med att tre önskningar framfördes: Den första önskningen från publiken var att de ville höra den första låten de gjorde som fortfarande väcker minnen. Den andra önskningen var att Gula hjälmarna skulle spela ett eget låtval. Den sista önskningen var att de kommer tillbaka till oss!

Det blev en underhållande och skrattfylld kväll! Ett Varmt Tack framfördes till Gula Hjälmarna från Nöjeskommittén // Lena Liljedal

Filmkväll ”The Wife” Måndag 24 februari 2020

Kvällens film heter ”The Wife” och huvudpersonen Joan Castleman, som spelas av Glenn Close är en mycket intelligent, vacker kvinna och uppoffrande hustru till Joe Castleman, som spelas av Jonathan Pryce. Joe är en av USA:s mest framstående författare, som snart kommer att få Nobelpriset i Litteratur. Filmen utspelar sig till stor del i Stockholm vid tiden runt Nobelprisets utdelande, 10 december. Filmen har en svensk regissör Björn Runge och är baserad på en bok med samma namn som filmen, skriven av Meg Wolitzer. Glenn Close blev nominerad till en Oscar för sin roll i den här filmen, men även Jonathan Pryce spelar bra.

Som vanligt tog vi paus efter halva filmen och fikade kaffe/te och smörgås. 

Lyrikafton Torsdag 20 februari 2020

Evan Berjlund dagens gäst vid Lyrikafton i Bygdegården.

En Lyrikafton som speglade skönheten i livet!

Så får vi förmånen att träffas i Sågtäktens Bygdegård, mörkret har lag sig över byn, men det finns det som lyser upp, som ger perspektiv och som ger värme!

Vid det lilla bordet med ljuset finns Evan Berjlund, dagens gäst vid Lyrikafton i Bygdegården. I den dämpade belysningen får vi glädjen att ta del av viljan att skriva, att sätta saker och ting på pränt. Kärlek, vemod, det dagsaktuella och insikter om att vi alla har ett barn inom oss!

Evan tar oss med i sitt skrivande på en resa, så nära så personligt, naket och så gripande. ”Än lyser Cassiopeia”, Evans nya diktbok, berör oss stort denna kväll!

Om barndomsskogen, där lärdomen var tydlig, skogen skapade trygghet absolut trygghet. Att vandra där väcker minnen, går ut ur skogen och upptäcker, den finns inte mer.

Dikten ”Kvällsmjölkning (skiss till ett modersportätt)” blir en stark upplevelse om kvinnors längtan till något annat, men som det inte gavs möjlighet till. När Evan läste den dikten var vi nog många som kände tårarna som brände. Småbrukarhustrun, det var hennes liv, framåtlutad mot kons mjuka hud, mjölkande, trivsel men kunde hon glömma drömmen om seminariet som hon inte hade råd till? Så många kvinnor som burit på sådana drömmar, där verkligheten var något helt annat!

Lena Liljedahl framförde nöjeskommitténs varma tack till Evan för en kväll som berikat på olika sätt, allt från livets mening, limerickar och berättande från det egna livet.       

Vid kaffet med hembakt bröd blev det ett fortsatt samtal med Evan, med frågor från publiken. Ett samtal som verkligen speglar, det händer mycket där människor möts! Vilken glädje att få ta del av andras tankar och upplevelser, alla ordens betydelse. Någon har sagt, skönheten i livet uppnås genom harmoni!

Ikväll var det i Sågtäktens Bygdegård i samarbete med ABF Hälsingekusten, Evan Berjlund som gav både skönhet genom orden och harmoni!
// Elsie Bäcklund Sandberg

Årsmöte den 5 februari 2020

Avgående ordförande avtackades.

Så möts vi för att stanna till inför det år som gått, summera det som har varit och gå in i nytt verksamhetsår med nya ambitioner!

Årsmötet inleddes med en stunds tystnad för att hedra en av föreningens medlemmar som lämnat oss, för alltid.

Bygdegårdsföreningen kan åter se tillbaka på ett framgångsrikt år på många olika sätt. Bred verksamhet och välbesökta arrangemang!

Ledstjärnan att Bygdegården ska vara en mötesplats för alla, ligger verkligen fast. Det ska finnas något som passar för alla besökare.

Vi ser med glädje att det även under det år som har gått, så kommer många personer också utanför byn, till de olika arrangemangen.

Det är glädjande för oss, att Nordanstigs Teaterförening ser vår Bygdegård, som en bra plats för teaterföreställningar!

Vi ser med spänning fram emot vad som kommer ur samtalen kring ”Framtiden i Sågtäkten”, som Nordanstigs kommun initierat. Inte minst, utifrån Utvecklingsgruppens medvetna arbete för att få se ett Seniorboende i byn! Det finns ett stort engagemang kring Framtidsfrågorna. Utvecklingsgruppen vill verkligen se mod och nytänkande från beslutsfattarna!

Vid årsmötet avtackades Sturla Einarsson varmt, för sina år som ordförande i föreningen och som nu meddelat att han inte stod till förfogande för omval. Sturla fick en vacker blomuppsättning som ett tack för sitt arbete och för gemenskapen i styrelsen. Sturla framförde sitt varma tack till årsmötet.

Till ny ordförande valdes Pär Westberg som välkomnades varmt med en önskan om ett varmt lycka till! Omval gjordes på de poster som skulle väljas. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

Nu går vi vidare i arbetet med att fortsätta att verka för, att Bygdegården utvecklas ytterligare till  den levande mötesplatsen, i vårt vackra Sågtäkten- byn mellan hav och skog. //Elsie Bäcklund Sandberg

Temakväll ”Hitta guldkornen i tillvaron trots handikapp”, Onsdag 29 januari 2020

Temakväll som gladde och berörde

Kvällen var mörk, regnig och grå, men i Sågtäktens bygdegård fick vi uppleva det som berörde, värmde och berikade!

Birger Andersson från Bergsjö medverkade och välkomnades till ett temamöte i samarbete med ABF Hälsingekusten, kring vikten av att hitta guldkornen i tillvaron trots funktionsnedsättning, i Birgers fall en svår synskada.

Inledning på kvällen blev Birgers berättelse om hur han som barn och ung kunde se kyrkbacken, sjön, allt det vackra, men idag finns inte förmågan att se allt detta.

När synen försämrades kom naturligtvis frågan ”Vad kan jag göra?” Budskapet som Birger hade till sig själv var: ”Börja inte deppa! Nej, tänk positivt! ”

Något som återkommer väldigt ofta i Birgers berättelser är ordet glädje. Glädje att få hjälpa andra och att ge glädje till sig själv.

Sången, gemenskapen och stödet i Nordanstigs Manskör – ovärderligt! Någon i kören sade: ”Om du blir helt blind, då bär jag dig upp på scenen så att vi kan sjunga tillsammans!”

Vi som besökare vid temamötet, fick en mycket personlig berättelse om viljan att gå vidare, att söka kunskap och utbildning, utveckla det som det finns förutsättningar att kunna göra.

Vi fick också höra om hur samhället ställt upp, möjliggjort och stöttat viljan till att utvecklas och lära nytt.

När arbetet som elektriker var omöjligt att utföra på grund av synskadan, utbildade Birger sig först till massör. Sedan ville han gå vidare och använda sina kunskaper. Känsligheten i händerna har utvecklats – när ett sinne inte fungerar som tidigare utvecklats andra sinnen, det vet Birger.

Som en röd tråd i berättelserna är glädjen över att kunna hjälpa någon annan, genom att se hela människan.

Utbildningen till reflexolog, har gett stora möjligheter att hjälpa andra och att själv fått uppleva och se hur så många blivit hjälpta.

”Jag fyller dagarna med glädje på olika sätt”, säger Birger. ”Men visst finns det dagar som kan vara tunga, men då talar jag till mig själv och sjunger!” Birgers budskap till sig själv var tydligt: ”Ingen ska få nedvärdera mig!”

Lena Liljedal gav en reflexion över kvällen: ”Se kunskapen, jag är värdefull och värdesatt av andra. Vi bör alla titta i Livets spegel”, är Lenas budskap.

En trivsam samvaro fortsatte med kaffe och hembakt bröd och samtal kring det vi har fått tagit del av. Vi bär med oss glädjen, guldkornen från detta temamöte.
// Elsie Bäcklund Sandberg

Filmkväll ”The Post”, Torsdag 23 januari 2020

Kvällens film heter ”The Post”. Det är den sanna historien om hur två modiga människor (som spelas av Meryl Streep och Tom Hanks) utmanar världens mäktigaste man. Det utspelar sig 1971. Läckta dokument från CIA hade visat hur USA:s regering hade ljugit om Vietnamkriget för det amerikanska folket. Tidningen Washington Posts oerfarna ägare Katherine Graham ställs inför det svåra beslutet att antingen lyda presidenten eller avslöja sanningen och då äventyra sin tidnings och hela bolagets framtid.

Efter halva filmen tog vi paus och åt smörgåsar och drack kaffe/te och trevligt samspråk!