Arbetsdag på Bygdegården Torsdag 19 maj kl.10.00 börjar vi

Varmt Välkommen till en gemensam Arbetsdag på Bygdegården!

Så är det då dags för det gemensamma arbetet att vårda vår fina Bygdegård! Nu behöver huset målas, med de förarbeten som krävs.

Det blir alltså ingen traditionell städdag, utan mera fokus på att skrapa och måla. Men, ta gärna med en kratta om du inte vill klättra och måla! Det behövs många händers goda arbete!

Vi startar upp torsdag den 19 maj kl 10.00 och då finns byggställningarna på plats, som vi välvilligt fått låna av Sturla och Christer. TACK för det!

Vädret styr vårt arbete, men vi jobbar på tills det blir klart.

Tomas Öberg och Håkan Rudh ser till att vi får de redskap som behövs och vägleder oss i arbetet.

Kom, när du har möjlighet! Tillsammans blir vi en kraft och huset kommer att bli så fint!

Varma Vårhälsningar

Styrelsen Sågtäktens Bygdegårdsförening.