Advents- och julkranspyssel, måndag 18 november 2019, kl.18.00

Kom och gör Din egen Advents och Julkrans

i Sågtäktens bygdegård måndag den 18 november kl.18.00.

Välkomna!

Arrangör: Sågtäktens Bygdegårdsföreningen i samverkan med ABF Hälsingekusten